ความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ที่สำคัญอื่น

กระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณห้านาทีในระหว่างการแบ่งเซลล์บางสิ่งที่ยากต่อการศึกษาเป็นอย่างมากการแยกแบบคล้ายเจลชนิดนี้อาจพิสูจน์ได้ว่ามีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ที่สำคัญอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมรวมถึงองค์กร DNA ระดับสูงกว่าในขณะที่มันประกอบนิวเคลียสส่งผลให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอซึ่งเป็นอันตรายต่อการทำงานของเซลล์ปกติ

งานนี้เป็นการเปิดประตูเพื่อระบุเส้นทางใหม่สำหรับ DNA ที่จะถูกทำลายซึ่งในบางกรณีอาจนำไปสู่การพัฒนาของมะเร็งโดยการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างการก่อตัวของนิวเคลียสที่ไม่เหมาะสมและความเสียหายของดีเอ็นเอ พวกเขาจะตรวจสอบว่าเซลล์มะเร็งอาจขาดกฎระเบียบที่เหมาะสมของทั้งการประกอบนิวเคลียร์และการซ่อมแซมนิวเคลียร์